- Home
  - Jaarverslag
  - Historie
  - Bewoners
  - Foto's
  - Contact
  - Wordt donateur

  - Huwelijksceremonies
  - Vergaderingen

Stichting tot behoud van de Buitenplaats Waterland


, welkom op de website van de Stichting tot behoud van de Buitenplaats Waterland te Velsen.
Het doel van de stichting luidt:
Bevordering van bescherming en instandhouding van de cultuurhistorische waarden van de Buitenplaats Waterland te Velsen. De stichting ontplooit de volgende activiteiten bij het nastreven van deze doelstelling:
  • 1. Creëren van maatschappelijk draagvlak.
  • 2. Bewaking en toetsing van (overheids-)instrumenten en de daarbij behorende procedures binnen het wettelijk daarvoor aangegeven kader.
  • 3. Bevordering van afstemming en samenwerking tussen de overheden onderling.
  • 4. Verzamelen en registreren/inventariseren van informatie om historische gegevens niet verloren te laten gaan.


De 17e eeuwse buitenplaats Waterland vormt één van de mooiste overblijfselen van de rijke historie te Velsen. Daar moeten we zuinig op zijn.
Donateurs van onze stichting zijn nodig en welkom.
De jaarlijkse donatie is vrijblijvend. Het secretariaat is als volgt bereikbaar:
Kleverparkweg 17
2023 CA Haarlem

Email

Het bankrekenignummer van de stichting: 38.36.67.771 tnv. Stichting Behoud Waterland.


Realisatie: Bohnenn Webdesign Haarlem