- Home
  - Jaarverslag
  - Historie
  - Bewoners
  - Foto's
  - Contact
  - Wordt donateur

  - Huwelijksceremonies
  - Vergaderingen

Fotogallerij


Behalve de eigenaren verdienen ook de families die er werkzaam waren onze aandacht. Deze waren niet zelden geslachtenlang in dienst van "het Huis".

Dirk Trip jr. (1734-1763)
zette de bouw van het huidige huis
ofwel in gang, ofwel voort.

Jhr. Mr. Willem Boreel (1800-1883) vervulde een
aantal belangrijke rollen in overheidsdienst. Hij ging
Waterland permanent bewonen.

Jhr. Mr. Jacob Willem Gustaaf Boreel was zijn gehele
loopbaan werkzaam in belangrijke overheidsfuncties.

Jkvr. C.M. van Weede was de tweede
echtgenote van Jacob Willem Gustaaf Boreel.

De beide dochters uit het eerste huwelijk
van Jhr. J.W.G. Boreel Cornelie Marie en Agnes
verloren al vroeg hun moeder Maria Cornelia
barones Schimmelpenninck van der Oye.

Een foto uit 1926.
Met chauffeur Flierman aan het stuur vertrekt
het vrouwelijk personeel naar de stembus
i.v.m. het vrouwenkiesrecht.

Dhr. Vermeeren werkte rond 1900 als "tuinbaas" op Waterland.

Het gezin Grapendaal, in 1905 poserend voor de
stoep van Waterland. Grapendaal sr. was werkzaam
als jachtopziener.
Het gezin woonde op de boerderij Slingermuur.

De familie Dijkema woonde rond 1911 in de oude
tuinmanswoning die later "het huis van Daatje"
zou gaan heten. Dijkema was toen tuinbaas.
De dame links is Anna van Heyst.

Na Nicolaas Huyboom (1876-1952) waren er nog geslachtenlang Huyboom's in dienst van Boreel en zijn nazaten. Op de foto Nicolass' kinderen Dirk, Piet, Gerrit, Theo, Corrie, Jaap en Mien.

Keizer Wilhelm (met uniform) bezocht Waterland
rond 1929. Naast hem (waarschijnlijk)
mevr. barones C.M. van Tuyll van Serooskerken
geb. Jkvr. Boreel.

V.l.n.r. Daatje Houtgraaf, "fijnstrijkster"
voor Jhr. Boreel; Antoinette Markerink; Martha Scallies;
(waarschijnlijk) Jkvr. Eli van Tuyll van Sereooskerken.
Foto bij het koetshuis.

Van 1946 tot 1949 diende Waterland als
"noodziekenhuis". Er werden patienten verpleegd
die uit kampen gekomen waren,
veelal met tbc.

In 1952 werd "Een liefde in Kennemerland"
opgevoerd op de oude tennisbaan. Op verzoek van
F.C.H. baron van Tuyll van Sereooskerken had
de schrijfster Marie van Zeggelen haar gelijknamige
boek omgewerkt tot toneelspel.

De familie Oudendijk bewoonde de tuinmanswoning
naast de moestuin. Enkele van de kinderen
waren werkzaam voor baron van Tuyll.

In 1961 vierde Mevr. Antoinette Markerink haar
40-jarig dienstjubileum bij "de familie". Frits van Tuyll
feliciteert haar.

In 1964 kwam het Huis weer ter beschikking van de
eigenaar, nadat "Het Vinkennest" naar Driehuis was
verhuisd. Baron van Tuyll liet ter gelegenheid
hiervan een foto van het personeel maken.

Foto van Huize Waterland.

Foto van de plaats van Huize Waterland.

Het stucwerk in de gang is geinspireerd op het werk
in de tuinen: gieter, schoffel, hark e.d.

Het zogenaamde voorplein in de winter.

Hetzelfde beeld maar dan ik oktober.

Voorjaar op Waterland!

Het koetshuis.

Na vertrek van Jhr. J.W.G. Boreel in 1931 naar Bloemendaal deed Waterland enkele jaren dienst als museum.

Toen de moestuin nog moestuin was...

Koeien vormen een passend decor
op een buitenplaats.

Na vertrek van M.E. barones van Tuyll van
Serooskerken -gravin van Limburg Stirum was
Waterland enkele jaren hotel-restaurant.

Tuinmanswoning in de sneeuw, foto uit de jaren '70
van de vorige eeuw.

Realisatie: Bohnenn Webdesign Haarlem